Jak jsem pracoval v roce 2021

led 01 2022

Rok se opět sešel s rokem a já již tradičně píši souhrn své práce. Minulý rok jsem psal o tom, že vyhodnocení každý rok odkládám. Tentokrát jsem se rozhodl být dochvilný. Inspirovalo mě k tomu také hezké shrnutí od Jardy Pajskra

Celkově nám uplynulý rok přinesl řadu nečekaných změn, dílčích útrap, ale i nové bezvadné lidi a skvělé příležitosti. A já mám pocit, že byl zatraceně dlouhý. Protože mám rád čísla, obrázky a příběhy, již tradičně vše shrnu pomocí komentovaných grafů...

Obr. 1: Čas strávený prací ve WebMedea Services a TRITON IT

Tento rok jsem téměř shodný objem času věnoval oběma firmám. Můj pokles objemu práce ve WMS měl především dva důvody. Prvním byla větší zastupitelnost ze strany Davida s Richardem, kteří udělali velký pokrok a dokázali na většině zakázek pracovat samostně. Druhým byl pokračující přesun presales do TRITON IT ve snaze odlehčit WMS. Analýzy pro firmy KENDAXA, ZLINER, UVT NET, nebo TK SPORT tak byly v rámci WMS realizovány na základě vztahového marketingu TRITON IT. Naopak za vzrůst mé práce v TRITON IT může jednoznačně režie.

Má práce v TRITON IT

Celý rok 2021 se nesl v duchu turbulentních změn a snížené schopnosti predikovat další vývoj na trhu, nejen co se důsledků vládních opatření týče. Těžký byl obvzláště konec léta a podzim, abychom si mohli užít hezký prosinec. Zažili jsme toho letos hodně a dost se změnila náplň mé práce v TRITON IT :).

Obr. 2: Vývoj rozdělení mé práce v rámci TRITON IT. Tento graf dává smysl teprve v kombinaci s grafem 4 :)

Přelom 2020 a 2021

Na přelomu roku 2020 a 2021 jsme přišli o několik klientů. Většinou byl jejich podnik covidovými opatřeními tak těžce zmrzačen, že už nebylo koho kam přivádět a marketing přestal mít smysl. První lockdown ještě nějak přežili, ale ty další už byly likvidační. Prověřilo to pevnost vztahů s klienty. Nesmírně si vážíme těch, kteří ať už měli či neměli těžkosti, nesklouzli k levárnám a dokázali nám s hrdostí říci "promiňte, teď na Vás nemáme, ale chceme s vámi pokračovat, chceme vaše nápady, chceme se s vámi alespoň potkávat a jakmile to půjde znovu to rozjet". S takovými jsme pak během roku 2021 objevili možnosti win win spolupráce a mohli se společně radovat z jejich postupného zotavování.

První kvartál 2021, méně kampaní, více webů

I přes výše zmíněné težkosti a těžký lockdown na počátku roku 2021 pro nás minulý rok začal enormním množstvím práce. Jednalo se zejména o tvorbu webů. Zvýšená poptávka po webech začala už s prvním lockdownem v roce 2020. Objevily se nové příležitosti, neboť byla řada podnikatelů v důsledku změn nucena tvořit či inovovat webové prezentace. Nebylo to pro mě úplně překvapení, už v roce 2020 si od WMS k tomuto vyžádala média analýzu, část je například v MAM. Nicméně musím přiznat, že nás změna struktury dodávaných služeb finančně zabolela (o tom více níže).

Současně se objevila i varování. Honza z SCMetal perfektně predikoval růst cen vstupů a spirálu, co se může roztočit. S Tommym, Markem a Petrem jsem se o tomhle varování několikrát bavil. Dospěli jsme k závěru, že jsme sice chudí a malá firma, ale nesmíme hromadit peníze a ve strachu hned bezhlavě začít škrtat náklady, musíme se proinvestovat. Najít cesty kudy.

Druhý kvartál 2021, větší příklon k B2B, MISURA

Začaly se rozjíždět nové spolupráce, na kterých jsme s Tommym rok pracovali. Psal jsem o tom již v souhrnu 2020, že jsme se začali více orientovat na B2B marketing (pro výrobní a průmyslové podniky dodávající svá řešení jiným firmám). To jsme v TRITON IT koneckonců byli už téměř od začátku. Nicméně v roce 2021 se náš příklon k B2B ještě zvětšil. Začali jsme pro nové (vypresalesované) klienty realizovat první zakázky, analýzy weby. Náš partner a můj kamarád Lukáš spustil perfektní nástroj Mailhunto Mailhuntu samozřejmě hned napsali Markeťáci. David Prachař s Dušanem nás seznámil s Jirkou Mihlem. Po úvodních jednáních jsme rozjeli spolupráci s MISURA jakožto náš další investiční projekt. Především zásluhou Lucky jsme se začali i uvnitř firmy více kultivovat z party ajťáků na profesionálněji působící tým, co se firemní kultury týče. Na začátku června jsme uspořádali společný TRITON IT + WMS teambuilding v Loučné pod Klínovcem

Přelom druhého a třetího kvartálu 2021, očekávání růstu zakázek, růst týmu

V momeně, kdy vidím příležitost růstu, snažím se zvětšovat tým s předstihem. Nějaký čas totiž zabere nové kolegy vyškolit. Přivítali jsme postupně Petra jako pomocného grafika k Markétě, Týnu jako náhradu za Terku v PPC, Jirku Dědka jako asistenta Markovi pro RTB kampaně, Ondru jako pomocníka pro publikace, Nelu jako interní copywriterku. Začali jsme je společně se seniornějšími kolegy školit. Já jsem si navíc kvůli rostoucí režii podal inzerát na asistenta. Dle mých předpokladů mi přišlo mnoho odpovědí, většina samozřejmě komických, některé jsem dokonce pro pobavení anonymizoval a zveřejnil na svém blogu. Hledal jsem někoho, kdo bude mít růstové nastavení mysli, kdo tuto práci nebude brát jako cíl, ale jako odrazový můstek dál. Mezi desítkami odpovědí byl i motivační dopis, po kterém by otevřít životopis byla už jen formalita. Byl od Jakuba Janků. Podobně jako dříve v případě Lucky, trefa do černého. Jakub se ukázal být natolik schopným, že nyní už zastává roli account managera a my po půl roce rozšířili tým o Grétu. Ale to předbíhám :).

Marek společně s Jirkou Dědkem úspěšně otestovali hyperlokální RTB kampaně. Dvoufázové kampaně. Kde v první fázi detekujeme uživatele s přesností na jednotky metrů. Ve fázi druhé mu zobrazujeme bannery ať už se nachází kdekoliv. Postupem roku jsme začali tento model nasazovat u všech stávajících i nových klientů, které tento přístup zaujal. Výsledky jsou parádní. V konverznosti předčí i vyladěné kampaně na sociálních sítích či PPC-čka.

Třetí kvartál 2021, ticho před bouří

V létě si každý užíval možnosti volně se pohybovat a dýchat. Vystřídali jsme se na dovolených. Bavili se prací na MISURA. Zažívali očekávaný pokles interaktivity klientů, který jsme vykompenzovávali prací na aplikaci WebMedea a MISURA. Zároveň jsem s očekáváním vyhlížel podzim až se celé soukolí s klienty zase naplno rozjede.

Přelom třetího a čtvrtého kvartálu, nejistota a nové výzvy

Neodpustím si úvod ala černá kronika. Na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu nastalo peklo. Kdosi se probudil a zjistil, že  ještě relativně dost lidí není naočkovaných. Vláda nevěděla, jestli se má sousředit spíše na volební, či očkovací kampaň, zda závědět opatření, nebo je naopak rušit. Nikdo absolutně nevěděl, co bude, kdy se všechno zase zavře a na jak dlouho. Část našeho "odborně vzdělaného" novinářstva chtěla po létě svoje zasloužené clickbajty, tak se do toho pustili z obou stran. Na jedné straně dezinfo, na druhé hysterie. Do toho předvolební výkřiky, vyhrožování konfiskacemi. Předešlé lockdowny, neodbavená fronta z ucpaného Suezu, nízká hodnota peněz a všudypřítomná nejistota - to vše explodovalo a začalo si vybírat svou daň. Zdražily se energie, vstupy, astronomicky se zvedly ceny přepravy. Řadě klientů skokově vzrostly náklady. Část našich klientů, včetně těch nových, nebo těch co doposud vše přečkala, na tom teprve teď začala být bídně.

Část rozjednaných nových projektů se stopla, nebo se po letní stopce zmrazila na neurčito. Část upsalů byla klienty z obav z budoucna odložena. Náběr klientů se zpomalil. Celkově se ochota investovat u nezadbatelné části klientů snížila. Investiční projekty se nevyvíjely dle očekávání našich ani spoluinvestorů. Výše zmíněné na ně svým způsobem také více či méně dopadalo. 

V důsledku šetření jsem objevil několik interních nedostatků. Dále, z vývojového týmu nám odešel David. Přitom poptávka po webech jako jediná neustále rostla. Abychom stíhali, přijali jsme tři juniorní webdevelopery. Jeden ani nenastoupil. Zbytek se začal školit. Odhalili jsme s Markem další interní problém. U řady projektů jsme se začali dostávat nad stanovené náklady a vývoj webu jsme tak dopláceli. Martin s Patrikem trávili příliš času školením juniorů, dále zadáními, dále opravami chyb po juniorech, dále komunikací s ukecanějšími a náročnějšími klienty. Na všem se vnitřně konzumovaly plné náklady.

Abych černou kroniku zakončil, objevila se nám v nejužší rodině dvě podezření na vážné nemoci (a Covid tím nemyslím), měli jsme s Káťou po předchozím nájemníkovi smlouvu od Bohemia Energy. Potěší. A ještě pár jobovek, o kterých napíšu až s odstupem času :). Navíc veškerý letošní růst, o kterém jsem dosud psal, včetně nových presales, včetně fuckupů spojených s růstem firmy jsme hradili z úspor z předchozích let, zejména tedy roku 2019.

Po nocích jsem procházel příjmy, výdaje, výkazy práce. Pak jsme si sedli s Tommym a Markem. Nejdřív jsme identifikovali největší zdroje ztrát a neefektivity ve firmě. Začali řešit jednu po druhé.

Obrat na konci roku 2021

Po volbách jsem zažil krásný pocit. Pocit z toho, že se významná část lidí dokáže spojit a spolupracovat i když spolu v lecčemš nesouhlasí. Nemohu si pomoci, ale alespoň v mé sociální bublině se pročistil vzduch. Hodně lidí začalo zase koukat dopředu. Objevila se řada dalších příležitostí. A přechozí šlápnutí do louže nás více zocelilo.

Na pozici šéfa vývoje se Martin vyměnil s Patrikem. Nutno dodat, že Martin Patrika vyškolil a objevil v něm už dříve vlohy pro tuto práci. Marek si vzal Patrika pod křídla a začali nastavovat procesy. Proseděli spolu v kanceláři řadu večerů. Upustili jsme od školení nejméně zkušeného vývojáře a domluvili se společně na tom, co se má naučit, než začneme znovu spolupracovat. Marek vytvořil pravidla a postupy, jejichž výsledkem je větší přehled o znovupoužitených komponentách, lépe stanovené hranice mezi prací seniorů a juniorů, větší kontrola odvedené práce a malusy za opakované nedodržení předem dohodnutého plánu. S Markem Bartošem jsme nastavili nový mód spolupráce, od kterého si slibuji, že nás posune dopředu. 

Tommy perfektně otevřel a především rozplánoval nové spolupráce se stávajícími klienty a partnery. A posbíral opět výborná hodnocení na výročních vyhodnoceních. Těší nás úspěch CZESEED v projektu KOVACO. V době, kdy jsme seznámili Davida Prachaře s Martinem Havrdou, jsme ani nečekali, kam až svou spolupráci povýší. A je zatím především tah na branku, píle a investice Davida Prachaře, Dušana Mihla a Honzy Mika. Děkujeme jim za zakázky, které jsme na projektu elektrických smykových nakladačů získali, včetně možnosti lovit konverze v Itálii a v Rakousku. Těšíme se na další rozvoj projektu.

S Jakubem Janků jsme otevřeli nové obchodní případy a Jakub dokázal svou proaktivitou a nasazením v kombinaci s výstupy od našich kolegů zaujmout své klienty takovým způsobem, že s nejedním už řešíme další možnosti do nového roku.

Petr Kulhánek s Luckou se k nejistotě postavili úžasným způsobem. Začali vylepšovat stávající služby ze segmentu sociálních sítí a budovat nové, třeba správa Tik Toku. Pro projekt interaktivního hřiště iHriště například společně s Jakubem Janků a Ríšou Novákem založili Tik Tok profil a rozjeli tvorbu prvního obsahu. Musím uznat, že organický dopad Tik Toku je vážně impozantní. Těším se na jaro, jak to začne přibývat.

S kolegy jsme si rovněž řekli, že příležitost MISURA nesmíme nechat ujít a soustředili na ni maximum úsilí. S Tommym, Markem a Jakubem Jánským jsme si řekli, že se zatneme. Sežereme přitom na nákladech za práci kus sebe, ale dáme rostoucímu týmu práci a dostaneme se na vyšší obrátky. Tvořili jsme vysvětlující weby, obsah, scénáře pro videa, fotky produktů v akci, překlady, kampaně. Domlouvali partnery a rozhovory. Když se nám něco nelíbilo, šli jsme a předělali to celé znovu. Marek po juniorech hlavní web přepsal od píky. A světe div se. Lidé čím dál tím více vnímají značku MISURA, roste brand i mikro brandy dílčích produktů. Ty produkty, které jsme vysvětlovali, filmovali, ukazovali jsou najednou spotřebiteli více pochopeny. A to je teprve začátek. Mám pocit, že si s Jirkou Mihlem čím dál tím více rozumíme, mám z toho radost.

Má práce v rámci WebMedea services

Obr. 3: Vývoj segmentace mé práce v rámci WebMedea services.

Ve WMS byla celoročně poptávka po nastavení analytiky pro weby. V zásadě kopírovala dokončování v TRITON IT vyvíjených webů. Reporting na míru v Data Studiu jsme vyladili především díky Richardovi. Bylo pro nás ctí poskládat nový reporting v GA4 pro Modrou pyramidu - specialistu na úvěry na bydlení. Zároveň si Vážíme toho, že Modrá využívá pro manažerská rozhodnutí výstupy z WebMedea, které na pravidelné bázi dodáváme.

První dva kvartály se v rámci WebMedea nesly ve znamení zvýšené poptávky po analýzách. Richard s Davidem dělali přesčasy, abychom všechno stihli. A velmi mě potěšili svou samostatností a rostoucími schopnostmi. U analýz, kde je srozumitelný produkt, určený pro B2C zákazníka a nacházející se na vysoce konkurenčním trhu, není o data nouze. Stejně tak u zavedených B2B služeb a produktů. Ale jak najít příležitosti pro BOM validátor? Poté co jsme si pořádně vydefinovali cílovou skupinu, zjistili jsme s jakými souvisejícími produkty pracuje (třeba ERP systémy, nebo CAD nástroje) a kdy se jim BOM validátor může hodit (například: úspora nákladů, větší spolehlivost výrobků). Daná témata jsou ale už značně hledaná, umožňují cílovou skupinu segmentovat a sestavit strategii skrze jaká témata a jakým způsobem nový sofistikovaný produkt B2B klientům představit. Obvyklý letní útlum vystřídalo pro tento druh služby neobvyklé podzimní sucho. Příčiny jsem nicméně rozebíral v odstavcích výše. I v tomto případě došlo k obratu a v zimě 2021 jsme už začali domlouvat nové poptávky po analýzách na rok 2022.

Naprosto stěžejní částí mé práce ve WMS bylo zintenzivnění vývoje aplikace WebMedea (WM). Nemine den, kdy bych nebyl vděčný Jirkovi Kynčlovi, který po svém vstupu vytvořil enormní tlak na zrychlení a dokončení vývoje. Připomněl, že službami si WMS pouze vydělává na nákladný vývoj softwaru a jeho provoz a nemůžeme toto období do nekonečna prodlužovat, zejména v momentě, kdy konkurence implementuje funkce, které jsme již měli. Zároveň také připomněl, že nemůžeme pořád přidělávat užitečné funkce na backend, když front end je stále silně nedotažený a současně být stále uzavřený veřejnosti. Rozšířili jsme tým vývojářů o Martina Malinu a Jakuba Podivínského. Oproti středečním poradám WMS jsme zavedli úterní vývojové. A začali v TRELLO důsledně postupovat úkol za úkolem. Výsledkem je postup mílovými kroky a násobně více odpracovaných hodin, než v předchozích letech. Potěšil mne Adam, který si vzal na starost rozšíření a vylepšení slave agentů včetně dokončení jejich přepisu z javy do pythonu. Sám jsem nejvíce času strávil na backendu stabilizací monitorovacích kampaní, nebo například automatickými segmentačními kampaněmi, který jsme nejen zdokonalili, ale z uživatelského hlediska značně vylepšili. Díky optimalizace výpočtů, migraci disků na našich master serverech z HDD na SSD a migraci databáze Cassandra (jede na javě) na Scylla (jede na c++) se nám podařilo zefektivnit čtení / zápis natolik, že si můžeme dovolit mnohem více informací zobrazovat přímo a nemusí být součástí kampaní ve stylu "nastav a počkej co vypadne".

Také jsme kapacity analytického týmu WMS částečně alokovali na přípravu vlastních klíčovek a následnou formulaci marketingové strategie pro WM.

Podíl na celkové práci

Obr. 4: Vývoj podílu mé práce na celkové práci odvedené ve firmách.

Výše uvedený graf 4 je klíčem ke grafům 2 a 3. V TRITONU jsme téměř zdvonásobili objem práce, rozšířili tým a vybudovali nové kompetence. Jsme hladoví, ale větší než před rokem a sehranější i efektivnější než v létě. Bohužel mně se tím nepodařilo splnit závazek na snížení režie, spíše naopak. Ve WebMeda není meziroční růst práce tak markantní, i když je skok větší než v předchozích letech. 

Investice

Obr. 5: Nové a přetrvávající investiční projekty.

Na grafu 5 je patrný výše popsaný enormní fokus na dokončení aplikace WebMedea. Markeťáci jsou již rok v běhu, plní svůj účel, roste návštěvost a tento rok byly doprogramovávány nové funkce a opravy. Současně se TRITON IT i WebMedea částečně podíleli na obsahu portálu. V roce 2022 nás s Lukášem na Markeťácích čekají nové obsahové výzvy a nápady. Hodně se na to těším. Do Vydavatelství čas investoval tento rok především TRITON IT - jednalo se o design a tvorbu nové homepage, dvou magazínů, grafický servis pro Patrika (vizitky, změny layuotů webů, produktové listy). Enormní časovou investici představovala pro TRITON IT v tomto roce MISURA. V zásadě se jedná o pětinu veškeré práce za celý rok 2021. S hercem Pavlem Nečasem jsme rovněž zahájili práce na projektu EXID. Těžiště prací letos bylo u Jakuba Jánského a CZESEEDu, ale pokud vše půjde podle plánu, čeká nás příští rok další zajímavá práce.

Dovolené

Když jsem dnes provedl součet v Redmine, zjistil jsem, že jsem odpracoval 2929 hodin, což je cca 366 osmihodinových směn a o 13 hodin méně než rok minulý. Jsem rád, že jsem mohl vedle práce trávit čas se svojí Káťou a Aničkou a být u řady Aniččiných prvních významných životních zážitků. A ty, které jsem nezažil osobně, mi od Káti pípaly na signál a dělaly mi během dne radost. Práci jsem úplně odložil na pár dní na jaře, kdy jsme jeli s Kačenkou a Aničkou k Radkovi na Klínovec. Dále během týdnu letní dovolené, kterou jsme strávili ve Zlínském kraji. Navštívili společně poprvé zoo a chodili na výlety. Také jsem letos vynechal práci během Vánoc, které jsme si společně s mými rodiči, Kátinými rodiči, Káťou, Aničkou, Zuzkou, Ríšou a jejich dětmi náramně užili. Udělali mi radost také kolegové, od kterých jsem na předvánočním večírku dostal krásný dárek.

Obr. 6: S Aničkou v ZOO Lešná :)

Obr. 7: Anička poprvé ťapala ve sněhu

Obr. 8: S Aničkou na procházce