Pečení holubi do úst nelétají

zář 28 2021

Včera vyšel v magazínu A2larm článek rozebírající, co je potřeba udělat proto, aby v ČR kvetlo více pšenky levičákům. Článek si stýskal, že na západě jsou levicoví aktivisté úspěšnější a rozebíral celou problematiku z více úhlů.

Článek nebudu odkazovat (nezaslouží si ani nofollow), nicméně jednu z nejvíce absurdních pasáží jsem pro názornost vyprintscreenoval.

Zdůvodnění Daniely Ostré, proč mladí v ČR nevolí levici

Obr. 1: Zdůvodnění Daniely Ostré, proč mladí v ČR nevolí levici

Zde je můj názor. Pečení holubi do úst nelétají a nikdy sami od sebe létat nebudou. Slibovat někomu "jistoty" z cizího = tím, že seberu produkty práce a odříkání někomu jinému. To není nic jiného než zlodějna. Budu raději žít v nejistotě s vědomím, že o své štěstí se musím zasadit tvrdou prací a spoluprací se stejně smýšlejícími, než žít v nesvobodě.