Proč "už" mám LinkedIn

lis 16 2023

Tento zápisek je parafrází na můj historický příspěvek Proč nemám LinkedIn. Na mém přesvědčení a vztahu k Microsoftu se nic nezměnilo. Nicméně, úkoly se musí plnit. Jakub byl pověřen vedením porad marketingu aplikace WebMedea a jeden z prvních úkolů, který jsem dostal, bylo udělat si profil a lajkovat Jakubovi příspěvky, když už si s jejich natáčením dal takovou práci. Ti, co mne opravdu znají, se samozřejmě divili, včetně Honzy :). Takže máte pravdu kamarádi i starej konzervativní asociál Michal si LinkedIn po dvou dekádách a jednom roce od vzniku této sítě založil :). Děkuji vám za trpělivost :D ;)

Nasazujeme vlastní systém evidence práce

kvě 12 2023

V pondělí jsme v TRITON IT nasadili do provozu první část našeho interního informačního systému. Konkrétně modul zodpovědný za vykazování a evidenci práce. Opustili jsme tak Redmine po cca čtyřech letech jeho intenzivního používání. A nahradili ho vlastní aplikací.

Proč jsme používali Redmine

Tím, že jsme vzešli ze světa vývojářů, osvědčili se nám pro evidenci práce issue tracking nástroje. Začali jsme s JIRA, nejprve ve WebMedea services a záhy i v TRITON IT. Když se naše týmy rozrostly, upgrade licence JIRA na odpovídající "localhost" verzi vycházel na 3 500 USD. Měli jsme v rozpočtu úplně jiné priority. Alternativa měsíčních plateb za korporátní licence byla absolutně neslučitelná s naším způsobem růstu - najímáním mladých lidí, jejich postupným školením a učením a zlepošováním podmínek těm, kteří s námi vydrželi. Museli bychom vždy držet o několik licencí navíc, včetně těch pro externí občasné pracovníky. To by pro malou firmu s konzervativním přístupem k fixním nákladům nebylo pozitivní. Na počátku roku 2019 jsme tedy přešli na opensource Redmine. Redmine jsme si sami naadministrovali na firemním serveru a získali jsme tak zdarma systém, který jsme mohli škálovat pro libovolný počet uživatelů. Postupně jsme si zavedli jednotnou strukturu. Projekty odpovídaly jednotlivým firmám / klientům. Issues odpovídaly jednotlivým typům práce. Jednoduše jsme byli schopni dělat exporty odpracovaných hodin pro klienty, pro fakturace, nebo pro mzdy. Do našeho náborového procesu jsme zařadili krátké školení pro práci s Redmine.

V čem nám Redmine nedostačoval

Od samého začátku jsme se v Redmine potýkali s příliš zdlouhavým vykázováním práce napříč klienty (hodně kliků). Celková délka zdržení se během let prohlubovala s rostoucím počtem kolegů a klientů. Postupem času jsme od Redmine začali požadovat funkce, které neumožňoval. To vygradovalo počátkem tohoto roku při auditování TRITON IT Jakubem Jánským. Jakub zavedl či překopal procesy plánování práce, sestavování rozpočtů, mzdy, fakturace. Dále zavedl číselníky pro střediska a služby. Zavedl kategorizaci nákladů a změnil způsob jejich evidence. Začal dělat manažerské účetnictví. Na vše nám chyběl ucelený nástroj. Redmine nám totiž neumožňoval:

 1. Plánovat práci. Šablony plánů jsme si vytvořili na sdíleném disku. Tyto šablony si kolegové vyplňovali. Po dokončení úkolů jsme si však všichni museli práci ještě vykázat do Redmine, aby z něj šli vytáhnout podklady pro mzdy a fakturace.
 2. Evidovat mzdy a generovat mzdové podklady. Vedoucí středisek vytahávali hodiny pro mzdy z Redmine do externích dokumentů, doplňovli je sazbami a zasílali účetnímu oddělení.
 3. Aplikovat bonusy a malusy a vést o tom evidenci. Vše se řešilo na telefonech mezi společníky a účetním oddělením.
 4. Evidovat a přiřazovat kolegům benefity. Evidence je zatím roztříštěna mezi Luckou zodpovědnou za HR a účetním oddělením. Opět několik různých excelů.
 5. Sestavovat podklady pro fakturace. Accounti zatím exportují hodiny z Redmine a sestavují excelové sheety s podklady pro fakturace, které na disku sdílí účetnímu oddělení. 
 6. Vyhodnocovat tržby a náklady. Všechna potřebná data jsou každý měsíc exportována z Redmine a ABRA Flexi Bee a nelávána do ohromného excelu. Ve kterém Jakub připravuje vyhodnocení hospodaření.
 7. Mít všechny číselníky na jednom místě. Všechny výše uvedené kroky vyžadují číselníky, které bylo nutné držet aktuální na několika místěch současně.
 8. Přidělovat role a oprávnění. S rostoucí agendou bylo čím dál tím složitější organizovat dokumenty na disku tak, aby měla každá role přístup k tomu, co potřebuje.
 9. Integrovat s jinými aplikacemi. Chyběla nám schopnost integrovat naši evidenci s jinými aplikacemi a provádět automatické importu a exporty.
 10. Mít pod jediným loginem všechny firmy

Proč jsme se rozhodli vytvořit si vlastní systém

Důvod 1: Mít vše na míru. Za roky naší existence jsme si vychytali workflow, které nám při naší práci vyhovuje nejlépe. To jsme zkombinovali s know how, které k nám přinesl Jakub Jánský ze skupiny kolem rodiny Havrdovi, dnešní Arbol capital. A to jsme potřebovali optimalizovat a převést do aplikace, které bude vyhovovat přesně našim potřebám. 

Důvod 2: Naší dlouhodobou ambicí je budovat holdingovou strukturu kolem naší společnosti BGU. Postupně pod ní konsolidovat naše veškeré podnikatelské aktivity. Kromě MISURA na ni napojit i TRITON IT a WebMedea services. A do dalších naších startupových investičních projektů už vstupovat jednotně přes BGU. TRITON IT bude jedna z obslužných firem, která bude zodpovědná za vývoj SW a výkonnostní marketing. Každá ze současných i těch budoucích firem bude potřebovat evidovat práci a náklady, vést manažerské účetnictví. Současným na trhu dostupným aplikacím bychom se kvůli jejich licenčním politikám nedoplatili. 

Evidence práce
Obr. 1: Evidence práce

První dojmy

Nejcennější je pro mne zpětné vazba od těch letitých kolegů, kteří se na vývoji systému nepodíleli a ze dne na den na něj museli přejít. David, Lucka, Marek Bartoš se okamžitě zorientovali. A radovali se nad tím, kolik se jim ušetří zbytečné práce se sestavováním týdenního plánu v šabloně na google drive, nebo zdlouhavým vykazováním v Redmine. Nebylo potřeba žádné vysvětlování a školení. Pro mne osobně ta aplikace představuje velkou úlevu. S každým modulem, který zapname, získávám větší přehled a odpadá mi množství rutinní práce. 
Detail zaměstnance
Obr. 2: Osobní profil

Jak probíhá vývoj a jaké další moduly připravujeme

Na vývoj aplikace stačíme v tříčlenném týmu. Já, brácha a Sergej. Já jsem zodpovědný za databázi, tvorbu wireframů a zadání s popisem funkčnosti. Sergej programuje. Marek připravuje exportní skripty a prostředí pro běh aplikace. Modul pro evidenci práce a mzdy jsme zvládli vytvořit a nasadit za dva měsíce. Naplánovány máme následující moduly:
 1. Fakturace (vývoj květen, nasazení červen)
 2. Integrace s ABRA Flexibee (vývoj červen, nasazení červenec)
 3. Import nákladů
 4. Statistiky a přehledy o hospodaření firmy
 5. Issue tracking napojený na pracovní plány
 6. CRM

ER diagram

Obr. 3: ER diagram aplikační databáze

Název aplikace a plány do budoucna

Aplikace zatím nese pracovní název Hearth. Ale z důvodu snažší výslovnosti jsme zvolili název HNexus (zkrácené Holding Nexus). Až ji vyladíme na našich firmách, budeme zvažovat její uvolnění směrem ven. Zaměřovat se budeme především na firmy pohybující se v oblasti služeb, firmy prodávající lidskou práci a mající averzi proti fixním nákladům vztaženým na počet zaměstnanců. Dále na začínající holdingové struktury, které potřebují jeden informační Nexus, ze kterého budou moci spravovat jednotlivé dceřinky nezávisle na sobě i jako celek.

O rovných podmínkách a vděčnosti

kvě 07 2023

Vím o sobě, že bych nedokázal žít bez dalších lidí. Zdrojem životní radosti jsou pro mě moji blízcí, přátelé i nový lidé, se kterými se seznamuji. A i když jsem introvert, který rád zaleze do své ulity, nevydržím v ní být příliš dlouho. Dokáži si dnes přiznat, že umím být sobecký. Ale také o sobě vím, že jednou z mých životních radostí je radost z pokroků a úspěchů jiných lidí. A tohle se u mě s věkem prohlubuje. Brácha to má stejně. Oba milujeme heuréka momenty mladších lidí, když na něco přijdou, prolomí myšlenkovou bariéru a získají větší rozhled, nebo si osvojí klíčovou dovednost, založenou na pochopení širších souvislostí. Když mi Saša Ščančar před pár lety řekl, že jsem měl být učitel, měl asi v něčem pravdu :D 

To jsou možná důvody, proč odmítám přehnaný individualismus, který připisuje některým jedincům skoro až nadpřirozené schopnosti, bez ohledu na jejich méně či více široké okolí. A právě proto jsem nejspíše byl v mládí levičákem. Tedy toto byl ten dobrý důvod. Později jsem v sobě objevil sílu si přiznat, že převažovaly mé horší pohnutky jako závist, lenost, pokrytectví, intelektuální snobismus, nebo pocit, že vím, co je pro druhé nejlepší. Okamžik, kdy jsem sám sobě toto přiznal a začal s těmito vlastnostmi u sebe bojovat, byl moment, kdy se mi začalo měnit nastavení mysli, až jsem se začal cítit být pravičákem :)). Měl jsem kolem sebe lidi, kteří na tom měli lví podíl. Můj táta, Petr Fiala, nebo David Fanta . 

Jsem rád, že jsem si touto cestou prošel. Protože si dobře pamatuji, jak jsem sám po společnosti požadoval "rovné podmínky" a "stejnou startovací čáru". V diskuzích s tátou a Petrem Fialou jsem pak narážel na nemožnost nastavení takových podmínek jinou cestou, než omezením svobod. I na teoreticky nevyčíslitelný účet za nastavení takových podmínek pro ty, kteří si neustále sami svým přičiněním podmínky zhoršují. Stál jsem tehdy na rozcestí. Musel jsem si položit následující otázky. Požaduji skutečně lepší podmínky pro druhé? Nebo pro sebe? Nebo dokonce někomu něco nepřeji? Například proto, že mu závidím, že se narodil cílevědomějším a bohatším rodičům, méně se strachuje o svou budoucnost, může si dovolit si více užívat a méně pracovat, natož přemýšlet, jak se prosadit? Nehledám tak náhodou důvody, kterými bych ospravedlnil to, že se mi nechce příští dekády obětovat usilovné práci na sobě? 

Samozřejmě při hledání takových důvodů si lze brát jako rukojmí kohokoliv: dělníky, chudé, černé, ženy, homosexuály, děti v Africe, nemocné, zvířátka, planetu Zemi. Spojovat se se zástupci vybraných skupin a utvrzovat se vzájemně v tom, že jsou znevýhodnění a následně budovat obraz nepřítele z toho, kdo se hodí, aby za dané znevýhodnění mohl. Třeba tím, že se má dobře, že se narodil do zámožné rodiny, že je muž, že je bílé barvy pleti, že není handicapovaný, nebo třeba, tím že nefňuká nad svými osobními bolístkami a handicapy. Dalším krokem je závádění institutu kolektivní viny, dobře známý z nacistických či komunistických diktatur (židák, kulak, buržoust atd.). S těmi, kdo prosazují kolektivní vinu, už prakticky nelze vést rozhovor, protože jste jimi považováni za vinné automaticky. Bez ohledu na vaše skutečné názory a postoje. Stačí když se prohlásíte za prvek obviňované množiny, nebo do takové množiny patříte už jen díky vrozeným vlastnostem. Nesete stigma kolektivní viny za všechno možné, ale především nevyřčené viny za neúspěch těch, kdo kolektivní vinu prosazují. Jedince, které projevují tento způsob uvažování se snažím vytěsňovat ze svého života. 

Jsem si vědom toho, že stejný princip kolektvní viny lze aplikovat i obráceně. I když si levici spojuji s výše popsaným. Mohou existovat lidé, kteří si s levicí tvoří úplně jiné asociace. Proto když vedu rozhovor s přesvědčeným levičákem, nejprve se dotazuji, co si pod tímto označením představuje. Stejně tak i já jsem připraven zodpovědět otázku, co si představuji pod pravicí. Při diskuzi s rozumným člověkem se dá předejít zbytečnému konfliktu a můžeme zjistit, že vyznáváme stejný žebříček hodnot. Takový dojem jsem získal například při krátké výměně názorů s Terezou Adrian, jejíž názor respektuji a jejiž twitterové příspěvky pro mne představují čistou radost ze života a nezištné práce pro společnost.

Vrátím se k chiméře rovných podmínek. Čím více bude svět barevný, pestrý, rozmanitý. Čím více bude různých talentů. Čím více bude různých zájmových, profesních a kulturních společenství. Čím více bude svobody. Čím odlišnější bude přístup lidí k osobní zodpovědnosti, píli, struktuře vzdělání. Tím větší rozdíly mezi lidmi budou a tím různorodější budou startovací podmínky pro dva náhodně vybrané jedince, kteří si zvolí stejné kritérium úspěchu. Věřím, že čím horší startovní podmínky člověk má, tím motivovanější může být. Může si osvojit růstové nastavení mysli a všechny své handicapy může brát jako výzvy. Potenciál takového člověka je až fascinující. Jediné co takový člověk potřebuje je svoboda. Svobodu pracovat a rozhodovat, jak naloží s tím, co svou prací vydělá. Svobodu cestovat. Svobodu prodávat produkty své práce na konkurenčním trhu. Svobodu hledat zlepšení, zdokonalení produktů své práce za své prostředky. Svobodu vybrat si a nakupovat produkty a práci druhých. Svobodu žít odloženou spotřebou bez příkazů, omezení, perzekucí, kteřé by ho odváděli od práce. 

Historie zná řadu takových lidí, kteří neměli nic jiného než svou hlavu, ruce a svobodu. Lidí co vyrostli v tak nuzných a nevýhodných podmínkách, že na daném místě a v daném čase už ani hůře žít nešlo. Přesto to dokázali. To jsou moji hrdinové. Šlojme Petschek, chudý židovský kluk, kterému toleranční patent od Josefa II otevřel cestu ke svobodě, ale také povinné službě v armádě. Po odkroucení vojenské služby neměl vůbec žádné peníze, majetek, či vzdělání, jen nově získanou svobodu. Madam C.J. Walker, nejchudší z nejchudších, žena, svobodná matka, černoška z doby, kdy rasismus v USA vrcholil. Neměla nic než svobodu, svobodu s pachutí rasové segregace a předsudků. Chris Gardner, černý táta, který dotáhl odloženou spotřebu na samou hranici holé lidské existence, jediné co měl byla svoboda volby. Identitární levičáci tyto příběhy nesnáší asi stejně jako takzvaného konzervativního gaye Antonína Vavrušku. V momentě, kdy se levičákům nedaří zamlčet existenci těchto osob, uchylují se k jejich zpochybňování a verbálním útokům. Tyto osobnosti totiž pouhou svou existencí (byť u některých minulou) vyvracejí výše popsanou ideologii. A každý den vznikají nové příběhy lidí, kteří se odmítají vzdát. Lidí jako Daniel, kterému ani chybějící půlka těla nebrání ve snu podnikat.

Obr. 1: Madam C.J. Walker

Zmíněný Chris Gardner v jedné ze svých řečí přichází s výzvou. S výzvou pro lidi, kteří si váží svých úspěchů, toho, kam se vypracovali. Aby vzpomněli na ty, kteří jim na jejich cestě pomohli. Třeba tím, že v ně věřili, nebo v nich viděli potenciál a upozornili je na něj. Aby tyto lidi navštívili a poděkovali jim. Víra v druhé lidi a vděčnost jsou totiž klíčové vlastnosti pro budoucnost. Vděčnost umí porazit závist, agresi a celou řadu dalších špatných vlastností. Vděčnost poráží nárokovou hamižnost a závist levičáků. Vděčnost pomáhá uvědomit si, že jsme lidmi a že ostatní lidi k životu potřebujeme. 

Levice v kostce
Obr. 2: Twitterová levice v kostce

Jak jsem si popovídal s ChatGPT o informační entropii

dub 18 2023

ChatGPT jsme v TRITON IT začali výrazněji používat letos v lednu. Nikoliv ke generování článků, ale k řešení běžných rutinních úkolů napříč firmou. Nejčastěji se na něj obracíme jako na univerzální help manuál. V administrativě si necháváme generovat excelová makra dle zadání. Vývojáři si generují dílčí specifické funkce či skripty. Copywriterům ChatGPT usnadňuje tvorbu rešerší, nebo generování srovnávacích přehledů.

Jakožto člověk, který studoval statistiku, teorii informace a fuzzy logiku. A tudíž se zabýval fuzzy sítěmi, respektive teorií neuronových sítí. Jsem si říkal, jestli nachytám ChatGPT v tom, na čem by měl být postaven. Zajímalo mě, jestli si ChatGPT "uvědomuje", že k dokonalosti mu chybí znalost konkrétních lidí. A zajímalo mne, zda je schopen a připraven takové informace využít. A podle všeho jsem ho nenachytal (viz screenshot níže).

Musím říci, že dneska na mě ChatGPT udělal zatím největší dojem. Za mne je tedy už jasné, kam se v příštích letech bude využití umělé inteligence vyvíjet.

Rozhovor s ChatGPT o informační entropii

Obr. 1: Rozhovor s ChatGPT o informační entropii

Kumulace plateb za licence - správná volba nebo cesta do pekel?

dub 18 2023

Před několika lety jsme se u společného klienta potkali s jednou prima konkurenční agenturou. Šéf marketingu u klienta byl srdcař, který nás měl obě firmy rád. Obě firmy jsme mu v minulosti dobře posloužily. Chtěl nás proto současně. Každý, kdo se pohybuje v oboru, ví, že meziagenturní vztahy jsou komplikované. Pokud agentury nejsou partnery hned od začátku, může to mezi nimi vřít. Ale tady to nevřelo. Byli to prima chlapíci a velcí pohodáři s nadhledem. Padli jsme si do oka. Začali jsme se potkávat i mimo prostory klienta. Oni nás několikrát navštívili ještě v našich prvních kacelářích v ulici Viktora Huga. My jsme je navštěvovali u nich. S majitelem jsme v užší sestavě zašli párkrát na brunch. Byli větší a úspěšnější než my. Měli dominantního klienta - jednu z nejznámějších firem v ČR, dalo by se říct trochu národní poklad. Tím klientem žili. Dělali pro něj první poslední. A ten jim také umožnil vyrůst. Chlubili se nám co všechno pro svého největšího klienta zařizují a tvoří. Byla to z jejich strany upřímná radost a hrdost. Skladba ostatních klientů byla tehdy podobobná s námi. 

Obr. 1: Ilustrační obrázek, zdroj TheAtlantic.com

Sdíleli jsme spolu informace o našem přístupu. V mnoha problematikách jsme měli shodný názor. V jedné ne. My si všechno lepili z opensource, free tarifů a vlastních udělátek. Oni jeli první ligu v SW vybavení marketingové agentury. Měli nakoupené desítky licencí v plné palbě. Všechno zaintegrováno do sebe. Spolupráce s nimi byla skvělá. Byli akční, pohotoví, měli nápady. Seděli jsme společně hodiny a vymýšleli kam posunout společného klienta dál. Toho naše prezentace na rozšíření spolupráce zaujaly a návrhy představenstvo odsouhlasilo. Začala realizace. Pak nastala situace jako z válečných thrillerů. Takové to letí parťáci do boje. Jedno letadlo zaletí za mrak. A najednou tam není. Nastane naprosté rádiové ticho. Druhé se snaží se s ním spojit. Dochází čas a palivo. Ticho. Telefony nebrali, na maily neodpovídali. Klient nervózní. Tommymu se s naším společným kontaktem podařilo nakonec rozplést co se přibližně stalo. Ve světě marketingu jsou takové situace běžné.

U již zmíněného dominantního klienta došlo ke změně politické situace a obměně managementu. Nový manažer patrně chvilkově vytvořil velký tlak a současně zřejmě i velká očekávání. To našemu parťákovi odčerpalo focus ze společného projektu. No a pak naši přátelé o toho největšího klienta přišli. Byli novým manažerem vyměněni. Opět si můžeme domýšlet co to pro ně znamenalo. Jako když stojí dům na pilířích a ten nejtlustší, nosný, useknete. Společnou zakázku u našeho společného klienta už také nedodělali. Lidé byli rázem nepokrytí zakázkami. Paralýza. Nemožnost v krátkém čase kompenzovat tak velký výpadek. A všechny napálené paušální licence pro ně byly kamenem, který je stahoval ještě více ke dnu. Tehdy jsem si potvrdil to, co jsem předtím podvědomě tušil. Jak je pro firmu závislou na prodeji lidské práce extrémně riziková kumulace fixních nákladů. Zvláště těch, které nejsou přímo navázány na lidskou práci.

Pokud se rozhoduji, zda zakoupíme licenci SW do libovolné firmy, kde o tom rozhoduji. Řeším následující body...

 • Neobejdeme se bez SW?
 • Ušetří nám SW výrazně práci?
 • Požaduje od nás klient využívání SW?
 • Skutečně SW budeme využívat pravidelně?
 • Můžeme využít licence zakoupené klientem?
 • Je cena za licenci pod rozlišovací schopnosti (nižší stovky korun měsíčně)?
 • Není cena licence škálovaná počtem uživatelů?
 • Není cena licence škálovaná počtem klientů, bez ohledu na rozsah využití?

Co si představuji pod konzervativním přístupem?

dub 08 2023

Když už jsem si na blog napsal o pravicových hodnotách, také si zde poznamenám, co si představuji pod konzervativním přístupem. 

Obr. 1: Dva lidé, u jejichž proslovů jsem si třídil myšlenky, a kteří mi tak i posmrtně odpověli na řadu otázek. Zdroj: Wikimedia commons, copyright: National Archives and Records Administration

Být konzervativní v mém pojetí znamená

 • Stavět se zdrženlivě (nikoliv odmítavě) k novým věcem a směrům. 
 • Nejprve novoty analyzovat a hledat v nich synergii se svými hodnotami a cíli.
 • Potom teprve si z nových možností vybrat a zabývat se vybranými.
 • Jít často navzdory stádovému chování a módním trendům.
 • Čerpat souvislosti z historie. Mít úctu ke zkušenostem předchozích generací.
 • Rozhodovat se co nejvíce na základě statistik a zkušeností, co nejméně na základě emocí.
 • Ve vztazích a práci sázet na dlouhodobost a přidanou hodnotu.
 • Nespekulovat, neblafovat. S pokorou hrát s tím co mám.
 • V podnikání si budovat kruh důvěry.
 • Předávat si v rodině tento přístup.

Být konzervativní v mém pojetí neznaméná

 • Rasismus
 • Homofobii
 • Xenofobii
 • Náboženský radikalismus
 • Přílišnou fixaci na minulost

Co považuji za pravicové hodnoty

dub 05 2023
V diskuzi jsem se oháněl pravicovými hodnotami a dostal jsem dobře mířenou otázku: "Co vlastně považuji za ony pravicové hodnoty?". Definuji si zde proto svou představu pravicově smýšlejícího člověka. Jako protiklad uvedu, koho považuji za levicově smýšlejícího člověka. Dále napíši co očekávám od pravicového politika. A nakonec proč tímto vlastně ztrácím čas. :)

Čím definuji pravicově smýšlejícího člověka?

 • klíčovou hodnotou je pro něj svoboda
 • důraz klade na osobní svobodu, svobodu spotřebitelské volby a svobodu podnikání
 • uvědomuje si, že svoboda s sebou nese příležitosti i rizika
 • aby zvládl rizika posiluje osobní zodpovědnost
 • požadavky směřuje na sebe či konkrétní osoby místo obecných entit "stát", "společnost", "by se mělo"
 • s konkrétními osobami svobodně a zodpovědně uzavírá dohody
 • po moci výkonné a soudní požaduje primárně ochranu dohod

Čím definuji levicově smýšlejícího člověka?

 • opakovaně prezentuje nároky a požadavky
 • nároky směřuje na obecné množiny "lidstvo", "společnost", "stát", "bohatí" atd.
 • nároky opodstatňuje tím, že je žádá pro druhé či pro veřejný zájem
 • považuje se za člověka, který dokáže soudit co je veřejný zájem a co nikoliv
 • hodnotí druhé za jejich činy a výsledky, místo toho, aby primárně řešil své potíže
 • ze svých potíží viní většinou abstraktní či konkrétní viníky, na něž deleguje problémy světa
 • nejvíce se angažuje měnit to, čemu sám rozumí nejméně
 • po moci zákonodárné požaduje záruky jistot

Co nepovažuji za definující pro pravolevou orientaci?

 • velikost majetku či stav konta
 • míru štedrosti / hamižnosti
 • míru oportunismu / konzervatismu 
 • míru soucitu a empatie
 • vztah jedince k přírodě
 • vztah jedince k bližním, ženám i můžum různých vlastností

Co očekávám od pravicového politika?

 • Chrání svobodu!
 • Kapitalismus veřejně a proaktivně prosazuje jako nedílnou a zcela klíčovou součást svobody.
 • Uvědomuje si konkurenční prostředí na mezinárodní úrovni a strategické zájmy okolních zemí.
 • Směrem ven usiluje o co nejvýhodnější pozici své země v mezinárodních obchodech a spolupracích.
 • Směrem dovnitř investuje do faktorů, které budou dlouhodobě stabilně posilovat předchozí bod.
 • Výši daně / odvodů z příjmů (včetně IČO) vnímá objektivem malých a středních firem.
 • Prosazuje finanční gramotnost a motivaci mladých lidí k podnikání.
 • Motivuje (nikoliv dary, ale úlevami a morální podporou) domácí podniky k růstu a expanzi.
 • Sleduje a vyhodnocuje možná rizika pro vše výše uvedené, informuje o nich, řeší je s předstihem.

Proč tímto ztrácím čas?

Uvedu tři důvody. První dva vychází z názorů Ronalda Reagana. První; Pokud nám současné zřízení spíše vyhovuje než nevyhovuje, neměli bychom jako jedinci rezignovat na jeho podporu a vyklidit prostor lidem, kteří ho postupně mrzačí. Druhý; Ronald Reagan upozorňoval, že vždy jsme vzdáleni maximálně jednu generaci od nesvobody a je naší úlohou předávat genetický kód svobody svým dětem. Třetí; Nevěřím na báchorky, že historie se nemůže opakovat, pokud se sami nepřičiníme o to, aby se neopakovala. A co nechci aby se opakovalo přikládám na obrázku níže.
Obr. 1: Oznámení panu Lhotskému, že továrna na hašlerky, kterou celý život budoval, mu bude ostudným způsobem ukradena ve veřejném zájmu. Celý článek naleznete na portálu Paměť národa. Snímky pocházejí z archivu Františka Lhotského.

Redesign webu TRITON IT

bře 31 2023

Kovářova kobyla už má nové podkovy. V TRITON IT jsme konečně spustili nový firemní web. Tím jsme završili bezmála dva roky trvající rebranding firmy. Ostatní práce bylo opravdu hodně, takže změny probíhaly postupně za běhu. 

Nový web TRITON IT

Obr. 1: Nový web TRITON IT

Se změnou původního modrého ladění do čenobílého přišla v létě 2021 Markéta Babková. Vylepšila logo, vybrala typografii, navrla základní podobu nového webu. Navázal Petr Kulhánek. Finální změny dotáhli Karolína Hilmanová s Pepou Caldou. Konečně již máme sladěny web, facebook, instagram, trička, mikiny, směrovky na patře, štítky na dveřích i loga na patře :)

Chodba TRITON IT

Obr. 2: Část chodby v nových kancelářích