Teorie podhodnoty

úno 07 2020
Označení pravičák či levičák pro mne nemají dostatečnou informační hodnotu, dokud nedostanu odpověď na otázku: "Proč?". Pokud slyším odpověď: "Aby se všichni měli dobře a nikdo neměl špatně", obvykle po chvilce diskuze usoudím, že dotyčný nemá odvahu sám sobě přiznat, že chtěl ve skutečnosti říci: "Abych se já neměl špatně a nikdo se neměl lépe." Není v tom žádný vyšší smysl ani starost o druhé, jen lenost, maskovaná hamižnost a pokrytectví větší, než u domnělých třídních nepřátel.

Existence nadhodnoty?

Čím chytřejší pokrytec, tím sofistikovaněji umí odpovědět, ideálně za použití souvisejících teorií. Takovou je například teorie nadhodnoty - dělník prací vytvoří hodnotu, obchodník respektive továrník ji prodá s přirážkou (nadhodnotou), existence zmíněné nadhodnoty údajně vykořisťuje dělníka, který by mohl dostat celou částku. Továrníci z nadhodnoty bohatnou a zbytek společnosti chudne.
 
Takováto teorie absolutně nereflektuje, že:
  • továrnu musel někdo postavit,
  • výrobu někdo musel naškálovat tak, aby objem prodané produkce pokryl veškeré provozní náklady,
  • vyrobené zboží musí někdo prodat těm, kdo ho potřebují a mají o něj zájem,
  • někdo musel investovat do propagace, aby si zákazník vůbec uvědomil, že zboží existuje a k čemu mu bude,
  • někdo musí myslet dopředu a produkt neustále inovovat a propagovat, aby zákazníci zájem neztratili,
  • továrník podstupuje riziko s téměř každým uskutečněným krokem. Na krytí rizik potřebuje rezervy.

Nejistá nadhodnota tvořená podhodnotou

Každý z výše uvedených bodů znamená, že dotyčný továrník musí sáhnout do vlastní kapsy. A pokud tu kapsu nezdědil, ani na ní nezískal dotace, tak musel nejdříve našetřit na holý provoz a po dlouhou dobu téměř veškeré vydělané peníze investovat zpátky, aby dosáhl růstu. To vše s obavou, aby se neobjevilo nepředvídané riziko, které by nebyl schopen vykrýt. Kde je tento bod v marxistických teoriích? Když existuje nadhodnota, tak je přece důsledkem zde popsané podhodnoty kryté odloženou spotřebou. Takto fungují investice.