Co považuji za pravicové hodnoty

dub 05 2023
V diskuzi jsem se oháněl pravicovými hodnotami a dostal jsem dobře mířenou otázku: "Co vlastně považuji za ony pravicové hodnoty?". Definuji si zde proto svou představu pravicově smýšlejícího člověka. Jako protiklad uvedu, koho považuji za levicově smýšlejícího člověka. Dále napíši co očekávám od pravicového politika. A nakonec proč tímto vlastně ztrácím čas. :)

Čím definuji pravicově smýšlejícího člověka?

 • klíčovou hodnotou je pro něj svoboda
 • důraz klade na osobní svobodu, svobodu spotřebitelské volby a svobodu podnikání
 • uvědomuje si, že svoboda s sebou nese příležitosti i rizika
 • aby zvládl rizika posiluje osobní zodpovědnost
 • požadavky směřuje na sebe či konkrétní osoby místo obecných entit "stát", "společnost", "by se mělo"
 • s konkrétními osobami svobodně a zodpovědně uzavírá dohody
 • po moci výkonné a soudní požaduje primárně ochranu dohod

Čím definuji levicově smýšlejícího člověka?

 • opakovaně prezentuje nároky a požadavky
 • nároky směřuje na obecné množiny "lidstvo", "společnost", "stát", "bohatí" atd.
 • nároky opodstatňuje tím, že je žádá pro druhé či pro veřejný zájem
 • považuje se za člověka, který dokáže soudit co je veřejný zájem a co nikoliv
 • hodnotí druhé za jejich činy a výsledky, místo toho, aby primárně řešil své potíže
 • ze svých potíží viní většinou abstraktní či konkrétní viníky, na něž deleguje problémy světa
 • nejvíce se angažuje měnit to, čemu sám rozumí nejméně
 • po moci zákonodárné požaduje záruky jistot

Co nepovažuji za definující pro pravolevou orientaci?

 • velikost majetku či stav konta
 • míru štedrosti / hamižnosti
 • míru oportunismu / konzervatismu 
 • míru soucitu a empatie
 • vztah jedince k přírodě
 • vztah jedince k bližním, ženám i můžum různých vlastností

Co očekávám od pravicového politika?

 • Chrání svobodu!
 • Kapitalismus veřejně a proaktivně prosazuje jako nedílnou a zcela klíčovou součást svobody.
 • Uvědomuje si konkurenční prostředí na mezinárodní úrovni a strategické zájmy okolních zemí.
 • Směrem ven usiluje o co nejvýhodnější pozici své země v mezinárodních obchodech a spolupracích.
 • Směrem dovnitř investuje do faktorů, které budou dlouhodobě stabilně posilovat předchozí bod.
 • Výši daně / odvodů z příjmů (včetně IČO) vnímá objektivem malých a středních firem.
 • Prosazuje finanční gramotnost a motivaci mladých lidí k podnikání.
 • Motivuje (nikoliv dary, ale úlevami a morální podporou) domácí podniky k růstu a expanzi.
 • Sleduje a vyhodnocuje možná rizika pro vše výše uvedené, informuje o nich, řeší je s předstihem.

Proč tímto ztrácím čas?

Uvedu tři důvody. První dva vychází z názorů Ronalda Reagana. První; Pokud nám současné zřízení spíše vyhovuje než nevyhovuje, neměli bychom jako jedinci rezignovat na jeho podporu a vyklidit prostor lidem, kteří ho postupně mrzačí. Druhý; Ronald Reagan upozorňoval, že vždy jsme vzdáleni maximálně jednu generaci od nesvobody a je naší úlohou předávat genetický kód svobody svým dětem. Třetí; Nevěřím na báchorky, že historie se nemůže opakovat, pokud se sami nepřičiníme o to, aby se neopakovala. A co nechci aby se opakovalo přikládám na obrázku níže.
Obr. 1: Oznámení panu Lhotskému, že továrna na hašlerky, kterou celý život budoval, mu bude ostudným způsobem ukradena ve veřejném zájmu. Celý článek naleznete na portálu Paměť národa. Snímky pocházejí z archivu Františka Lhotského.