Nasazujeme vlastní systém evidence práce

kvě 12 2023

V pondělí jsme v TRITON IT nasadili do provozu první část našeho interního informačního systému. Konkrétně modul zodpovědný za vykazování a evidenci práce. Opustili jsme tak Redmine po cca čtyřech letech jeho intenzivního používání. A nahradili ho vlastní aplikací.

Proč jsme používali Redmine

Tím, že jsme vzešli ze světa vývojářů, osvědčili se nám pro evidenci práce issue tracking nástroje. Začali jsme s JIRA, nejprve ve WebMedea services a záhy i v TRITON IT. Když se naše týmy rozrostly, upgrade licence JIRA na odpovídající "localhost" verzi vycházel na 3 500 USD. Měli jsme v rozpočtu úplně jiné priority. Alternativa měsíčních plateb za korporátní licence byla absolutně neslučitelná s naším způsobem růstu - najímáním mladých lidí, jejich postupným školením a učením a zlepošováním podmínek těm, kteří s námi vydrželi. Museli bychom vždy držet o několik licencí navíc, včetně těch pro externí občasné pracovníky. To by pro malou firmu s konzervativním přístupem k fixním nákladům nebylo pozitivní. Na počátku roku 2019 jsme tedy přešli na opensource Redmine. Redmine jsme si sami naadministrovali na firemním serveru a získali jsme tak zdarma systém, který jsme mohli škálovat pro libovolný počet uživatelů. Postupně jsme si zavedli jednotnou strukturu. Projekty odpovídaly jednotlivým firmám / klientům. Issues odpovídaly jednotlivým typům práce. Jednoduše jsme byli schopni dělat exporty odpracovaných hodin pro klienty, pro fakturace, nebo pro mzdy. Do našeho náborového procesu jsme zařadili krátké školení pro práci s Redmine.

V čem nám Redmine nedostačoval

Od samého začátku jsme se v Redmine potýkali s příliš zdlouhavým vykázováním práce napříč klienty (hodně kliků). Celková délka zdržení se během let prohlubovala s rostoucím počtem kolegů a klientů. Postupem času jsme od Redmine začali požadovat funkce, které neumožňoval. To vygradovalo počátkem tohoto roku při auditování TRITON IT Jakubem Jánským. Jakub zavedl či překopal procesy plánování práce, sestavování rozpočtů, mzdy, fakturace. Dále zavedl číselníky pro střediska a služby. Zavedl kategorizaci nákladů a změnil způsob jejich evidence. Začal dělat manažerské účetnictví. Na vše nám chyběl ucelený nástroj. Redmine nám totiž neumožňoval:

 1. Plánovat práci. Šablony plánů jsme si vytvořili na sdíleném disku. Tyto šablony si kolegové vyplňovali. Po dokončení úkolů jsme si však všichni museli práci ještě vykázat do Redmine, aby z něj šli vytáhnout podklady pro mzdy a fakturace.
 2. Evidovat mzdy a generovat mzdové podklady. Vedoucí středisek vytahávali hodiny pro mzdy z Redmine do externích dokumentů, doplňovli je sazbami a zasílali účetnímu oddělení.
 3. Aplikovat bonusy a malusy a vést o tom evidenci. Vše se řešilo na telefonech mezi společníky a účetním oddělením.
 4. Evidovat a přiřazovat kolegům benefity. Evidence je zatím roztříštěna mezi Luckou zodpovědnou za HR a účetním oddělením. Opět několik různých excelů.
 5. Sestavovat podklady pro fakturace. Accounti zatím exportují hodiny z Redmine a sestavují excelové sheety s podklady pro fakturace, které na disku sdílí účetnímu oddělení. 
 6. Vyhodnocovat tržby a náklady. Všechna potřebná data jsou každý měsíc exportována z Redmine a ABRA Flexi Bee a nelávána do ohromného excelu. Ve kterém Jakub připravuje vyhodnocení hospodaření.
 7. Mít všechny číselníky na jednom místě. Všechny výše uvedené kroky vyžadují číselníky, které bylo nutné držet aktuální na několika místěch současně.
 8. Přidělovat role a oprávnění. S rostoucí agendou bylo čím dál tím složitější organizovat dokumenty na disku tak, aby měla každá role přístup k tomu, co potřebuje.
 9. Integrovat s jinými aplikacemi. Chyběla nám schopnost integrovat naši evidenci s jinými aplikacemi a provádět automatické importu a exporty.
 10. Mít pod jediným loginem všechny firmy

Proč jsme se rozhodli vytvořit si vlastní systém

Důvod 1: Mít vše na míru. Za roky naší existence jsme si vychytali workflow, které nám při naší práci vyhovuje nejlépe. To jsme zkombinovali s know how, které k nám přinesl Jakub Jánský ze skupiny kolem rodiny Havrdovi, dnešní Arbol capital. A to jsme potřebovali optimalizovat a převést do aplikace, které bude vyhovovat přesně našim potřebám. 

Důvod 2: Naší dlouhodobou ambicí je budovat holdingovou strukturu kolem naší společnosti BGU. Postupně pod ní konsolidovat naše veškeré podnikatelské aktivity. Kromě MISURA na ni napojit i TRITON IT a WebMedea services. A do dalších naších startupových investičních projektů už vstupovat jednotně přes BGU. TRITON IT bude jedna z obslužných firem, která bude zodpovědná za vývoj SW a výkonnostní marketing. Každá ze současných i těch budoucích firem bude potřebovat evidovat práci a náklady, vést manažerské účetnictví. Současným na trhu dostupným aplikacím bychom se kvůli jejich licenčním politikám nedoplatili. 

Evidence práce
Obr. 1: Evidence práce

První dojmy

Nejcennější je pro mne zpětné vazba od těch letitých kolegů, kteří se na vývoji systému nepodíleli a ze dne na den na něj museli přejít. David, Lucka, Marek Bartoš se okamžitě zorientovali. A radovali se nad tím, kolik se jim ušetří zbytečné práce se sestavováním týdenního plánu v šabloně na google drive, nebo zdlouhavým vykazováním v Redmine. Nebylo potřeba žádné vysvětlování a školení. Pro mne osobně ta aplikace představuje velkou úlevu. S každým modulem, který zapname, získávám větší přehled a odpadá mi množství rutinní práce. 
Detail zaměstnance
Obr. 2: Osobní profil

Jak probíhá vývoj a jaké další moduly připravujeme

Na vývoj aplikace stačíme v tříčlenném týmu. Já, brácha a Sergej. Já jsem zodpovědný za databázi, tvorbu wireframů a zadání s popisem funkčnosti. Sergej programuje. Marek připravuje exportní skripty a prostředí pro běh aplikace. Modul pro evidenci práce a mzdy jsme zvládli vytvořit a nasadit za dva měsíce. Naplánovány máme následující moduly:
 1. Fakturace (vývoj květen, nasazení červen)
 2. Integrace s ABRA Flexibee (vývoj červen, nasazení červenec)
 3. Import nákladů
 4. Statistiky a přehledy o hospodaření firmy
 5. Issue tracking napojený na pracovní plány
 6. CRM

ER diagram

Obr. 3: ER diagram aplikační databáze

Název aplikace a plány do budoucna

Aplikace zatím nese pracovní název Hearth. Ale z důvodu snažší výslovnosti jsme zvolili název HNexus (zkrácené Holding Nexus). Až ji vyladíme na našich firmách, budeme zvažovat její uvolnění směrem ven. Zaměřovat se budeme především na firmy pohybující se v oblasti služeb, firmy prodávající lidskou práci a mající averzi proti fixním nákladům vztaženým na počet zaměstnanců. Dále na začínající holdingové struktury, které potřebují jeden informační Nexus, ze kterého budou moci spravovat jednotlivé dceřinky nezávisle na sobě i jako celek.