ITB Berlín - den třetí

bře 10 2019

Třetí den ITB nám s Honzou připadl oproti prvnímu a druhému dni o něco slabší, alespoň co se do zajímavosti přednášených témat týče. 

Přednáška Moritze von Petersdorff-Campen, CEO SuitePad.de, se zabývala spíše propagací z pohledu vlastníka hotelu. Postavil ji na tezi, že vždy existovala (a existuje) taková nabídka služeb, která přiměje běžného zákazníka nejít po nejnižší ceně. Jako příklad uváděl nasazení televizí do hotelových pokojů na sklonku čtyřicátých let v USA, nebo zavedení telefonů na pokoje v letech sedmdesátých. Podle Moritze mají nyní hotely příležitost získat konkurenční výhodu poskytnutím NetFlixu na pokoje pro své hosty.

Wolfgang Schmidt z Amadeus na sklonku své prezentace zmínil zajímavá doporučení pro hotely a provozovatele ubytování libovolné velikosti. Majitelé ubytovacích kapacit by měli:

  1. V první řadě dbát na kvalitní obsah (texty, videa, obrázky), který bude dostatečně reflektovat jejich konkurenční výhody. Tím minimalizují odchody potenciálních zájemců a dosáhnou vyšší efektivity.
  2. Investovat do IT odborníků, kteří se jim postarají o propojení s co nejširším spektrem online zprostředkovatelů ubytování a především o distribuci obsahu do jejich systémů. Tím zajistí, že se konkurenční výhody skutečně zobrazí co největšímu počtu potenciálních zákazníků.
  3. I za cenu zdražení rezervovat pro zprostředkovatelské systémy tučnější marže. Zde Wolfgang vychází z aktuální situace na trhu. Je velký počet zprostředkovatelů, kteří masivně digitalizují. Expertní systémy pak lidem nejvíce tlačí nabídky, na kterých má zprostředkovatel největší šanci vydělat. 

Rád bych ještě zmínil přednášku Big Data-Studie zur Konkurrenzanalyse von Destinationen, ve které se řekové Sandro Cuzzolin a Aris Ikkos pochlubili výsledky svého výzkumu. Zatímco naše WebMedea vidí hledanosti přes všechny obory v rámci ČR, tak tým Sandra a Arise se podíval na hledanost řeckých turistických destinací napříč celým světem. Získali tím seřazení zemí podle zájmu jejich obyvatel o dovolenou v Řecku. Dále to, které destinace frčí ve kterých zemích. Přidáním časové osy (výzkum provádějí několik let) získali loajalitu jednotlivých trhů k řeckým destinacím. V další fázi definovali největší zahraniční konkurenty (konkurenční oblasti) pro jednotlivé destinace a souběžně analyzovali i je. Jako dlouhodbě největší konkurent Řecka, co se turistiky týče vyšlo Španělsko. Nejkonkurenčnější destinací je pak Mallorca, která díky silnému brandu láká velký počet turistů nejen z USA. Autoři prezentovali ještě řadu dalších zajímavých souvislostí. Analýza bude sloužit řeckému turistickému průmyslu k efektivní propagaci jednotlivých destinací.