Michal Rost

osobní blog

Hodnota informace aneb proč nemám LinkedIn

úno 102018

Občas slýchám: "Pro pána boha, jak můžeš nemít LinkedIn, to je dneska povinnost, nutnost, to prostě musíš mít, jinak jsi nula, žijeme ve 21. století!". A právě proto, že žijeme ve 21. století, ve kterém jsou informace důležitým obchodním artiklem, LinkedIn nemám. LinkedIn není služba veřejného blaha, je soukromou společností (vlastněnou Microsoftem), jejíchž služeb jsem se rozhodl zatím nevyužít, protože stále pochybuji o jejich výhodnosti. Proč?

Vyjděme z toho, že každý z nás jsme vlastníkem svých osobních informací, například o tom:

  • kolik mi je let a kde bydlím,
  • jaké jsou moje osobní, nákupní, volební a další preference,
  • kde, kdy, co a jak často pracuji, nakupuji, dělám ve volném čase,
  • kdo jsou mí přátelé, kolegové, obchodní partneři, známí,
  • jaká je historie všeho výše uvedeného.

Ve většině případů se u každé této informace můžeme svobodně rozhodnout komu a za jakých podmínek ji poskytneme. Zkusme to rozebrat...

A. Informace z pohledu jejího majitele

A.1. Jako prostředek směny

Některé informace o sobě směňujeme za určitých podmínek za služby, které jsou nám poskytovány. Takto dáváme Googlu a Seznamu přehled o našich aktuálních preferencích výměnou za možnost hledat v jejich vyhledávačích. Nebo jim poskytujeme přehled našich kontaktů, výměnou za e-mailovou schránku zdarma. V obou případech je významnou podmínkou, že se k těmto informacím v neanonymizované podobě nedostanou třetí strany. Na podobném principu je založena celá řada chytrých služeb. Na platy.cz zadám svůj plat a pozici a porovnám si jej s průměrem. Poskytnu tak informaci o svém platu, výměnou za hodnotu průměrného platu na mé pozici. Provozovatel LMC s.r.o. tím získává aktuální platové rozdělení přes jednotlivé pozice a oblasti, což je vzhledem k tomu, že provozuje také jobs.cz cenná informace. Měřiče rychlosti internetového připojení zase získavají obchodně velmi cenné statistiky díky tomu, že si u nich lidé měří rychlost.

A.2. Jako podmínka pro dosažení cíle

Jiné informace poskytujeme na vyžádání při určitých příležitostech, za účelem dosažení určitého cíle. Chceme dosáhnout něčeho, co je podmíněno rozhodnutím protistrany, a proto musíme protistraně předem dodat potřebné podklady pro rozhodnutí. Příkladem může být zaslání životopisu budoucímu zaměstnavateli, nebo poskytnutí byznys plánu investorovi. Ve své podstatě se jedná i o sdělení zdravotních komplikací lékaři, pokud chceme dosáhnout uzdravení. Tento typ informací bývá zpravidla určen pouze svému adresátovi a o tom, že má vysokou cenu, jsme se mohli přesvědčit v dobách nedávno minulých. Před příchodem profesních sociálních sítí bylo běžnou praxí, že začínající personální agentury umisťovaly na inzertní portály fiktivní, velmi výhodná pracovní místa, která inzerovaly pouze za účelem získání životopisů a vybudování soukromé databáze kontaktů, leadů chcete-li. LinkedIn získávání a aktualizaci profesních informací podstatně ulehčil.

A.3. Jako nástroj propagace

Existuje řada informací, které o sobě poskytujeme zdarma. Zpravidla více či méně vědomě proto, abychom si vylepšili osobní PR. Někdo se chlubí svými úspěchy, někdo zážitky, jiný exotickou dovolenou, nebo tím co měl právě dobrého k obědu. Může to být také sportovec popisující náročnost svého tréninku, kulinářský expert prezentující neznámou specialitu, cestovatel upozorňující na zajímavé místo. Ideálním prostředkem pro takovou propagaci jsou sociální sítě. Sdílením informací se mohu dostat do povědomí široké skupiny lidí.

B. Informace z pohledu internetového obsahu

Teorie informace nám říká, že míra přínosu informace je rovna množství neurčitosti, jakou informace po získání (přečtení) nabyvateli (čtenáři) odstraní. Jinými slovy informace je tím cennější, čím větší množina čtenářů se z ní dozví co nejvíce. Vlastnictví přínosných informací je tedy v prostředí internetu devizou. Pokud provozovatel takové informace vystaví na svém webu, získá návštěvníky chodící pro informace, ti jsou pak pro něj zdrojem bohatství. Provozovatel je může segmentovat a transformovat na leady, zobrazovat jim reklamu, nabízet jim prémiovou službu, či na ně jinak působit. A které informace jsou pro většinu lidí ty nejzajímavější? Jsou to informace o jiných lidech, lidech co nás zajímají.

Zdrojem kolosálního finačního úspěchu současných velkých sociálních sítí je fakt, že se jim v relativně krátké době podařilo od lidí dobrovolně získat řadu informací. Tyto informace jsou pro jiné lidi natolik důležité, že kvůli nim sociální sítě navštěvují. Ve snaze o co nejlepší sebepropagaci a úplnost profilu jim pak uživatelé pravidelně poskytují ty nejcennější střípky do mozaiky o své osobě. Příkladem mohou být statusy ("je ve vztahu s", "zasnouben s" atd.).

C. Můj pohled

Dívám-li se na založení svého LinkedIn profilu skrze bod A.1., neposkytuje mi LinkedIn žádnou pro mě využitelnou protislužbu. Bod A.2. pro mě nehraje v případě LinkedIn vůbec žádnou roli. O bodu A.3. bych mohl uvažovat, raději se však chlubím referencemi v podobě dokončené práce, než svými tituly a názvy pozic. Mám velkou radost z toho, že si právě teď čtete na mém blogu. Informace o sobě a svých názorech směňuji za traffic na své doméně :)) Ten, kdo se mnou něco řeší, nebo chce řešit, ten si tady o mé osobě najde dost souvislostí. A koho to nezajímá, nemá na to čas a chce si mě jen rychle prolustrovat, tak ten stejně neměl zájem se mnou řešit nic podstatného. Sem tam mě pobaví názor: "Ty se do LinkedIn na ostatní díváš a tebe nikdo nevidí, to není fér!", odpovím: "Celebrita poskytla dobrovolně bulváru fotky nahoře bez, ale tvoje tam nejsou, je to taky nefér?".

Prezidenští kandidáti versus Hra o trůny

led 112018

Koho budu volit za prezidenta neprozradím, popravdě se na poslední chvíli ještě rozhoduji. Popřemýšlel jsem nad kandidáty skrze postavy mého oblíbeného seriálu Hra o trůny a takto to vidím já....

Miloš Zeman - král Robert - řada urozených ho za krále neuznává, kritizují jeho způsob života a lidské slabosti. Jeho kralování je pro ně hanbou, která podle nich vrhá stín i na jejich postavení a celou zemi. Král své papalášství neskrývá, rozhodně není pokrytcem. Sám pokrytce rád nemá a veřejně se jim vysmívá, baví ho je ponižovat a zostuzovat. Lid ho má vcelku rád, chodí mezi ně a pořádá pro ně zábavy, lidé u něj najdou zastání. Přestože je verbálně hrubý, nelibuje si v krutosti.

Mirek Topolánek - Tywin Lannister - je zkušený a v politice umí chodit, je mistrem kompromisu a politického obchodu. Nemá čisté ruce a není lidumil, slouží především sám sobě a svým vazbám. Na druhou stranu nemá sklon bláhově podlehnout cizím vlivům. Jeho cílem je udržet stabilitu a jednotu společnosti, opačný stav by totiž pro něj samotného mohl znamenat velkou ztrátu.

Marek Hilšer - Rob Stark - mladý, chytrý, odhodlaný. Umí bojovat za svou pravdu. Svého společenského statusu si je dobře vědom, ale nechová se povýšeně. Tywin Lannister ho respektuje jako soupeře, za jiných okolností by se mu možná líbil. Ve válce s Tywinem však nemá Rob šanci.

Jiří Drahoš - Stannis Baratheon - slušný, poctivý. Stannis nemá rád, když o něm lidé říkají, že je suchar, který se neusměje. Celý svůj život vedl střídmý život, nepodléhal neřestem, pokud je v něm nějaká vášeň, umí ji dobře skrývat. Je obklopen svou bublinou lidí, kteří ho mají rádi a jsou mu věrni. Co se děje v této bublině se na veřejnost příliš nedostává. Co ten člověk skutečně chce? Za vlády krále Roberta vládl po roky spravedlivě Dračímu kameni a během této vlády se nic dramatického nestalo. Jak ale bude vládnout celé zemi a čími radami se bude řídit?

Michal Horáček - Daenerys Targaryen - Daenerys chce vládnout, je to smysl jejího života. Chce vládnout, aby vládla, nemá potřebu hromadit peníze, neopíjí se svou mocí, nemá potřebu válčit za jiným účelem, než dosažení trůnu a dokáže přitom pomoci potřebným. Chce svou moc opírat o šlechtu i o lid. Její vášní není krutost, rozmařilé radovánky, ale radost z loajality a podpory lidu. Obklopuje se moudrými rádci a i přes svou tvrdohlavost si od nich nakonec nechá poradit. Na druhou stranu není hloupá, aby si nechala něco namluvit od prospěchářů, na které má velmi dobrý čich.

Muž v pozadí - lord Malíček - na trůn má zálusk, ale ještě neuzrál čas. Nejdříve tahal za špagátky z pozadí a své loutky řídil penězi, které vydělal ve svých hampejzech, solidně se přitom jako správce pokladny přiživil na Koruně. Král Robert mu nechal hodně volnosti, čehož malíček uměl využít. V této chvíli je již lordem z Údolí a sleduje souboj ostatních o trůn. Malíček nemá nikdy dost, neustále znásobuje své bohatství a moc. Je velmi krutý, ale navenek svou krutost neukazuje.